mobil xxl dvere0940 914 331      mail xxl dvere info@xxlstore.eu

pozadie 004

porovnanie xxl dvere zoznam zelani xxl dvere moje objednavky xxl dvere shopping cart xxl dvere uzivatel xxl dvere novy uzivatel xxl dvere
XXL store logo top2

Cena prepravy tovaru

Cieľová krajina Hodnota objednávky Sortiment Cena prepravy s DPH*
SR 0 - 100 €
  zásielky malých rozmerov, doplnky k dverám a zárubniam, kovania, kľučky a pod.     8 €**
SR 0 - 200 €
  celý sortiment 24 €
SR 200 - 500 €
  celý sortiment 36 €
SR 500 - 800 €
  celý sortiment 54 €
SR 800 - 1200 €   celý sortiment 66 €
SR 1200 € a viac   celý sortiment ZDARMA
ČR     cena prepravy podľa hodnoty tovaru + príplatok podľa cenníka kuriérskej služby 
Ostatné krajiny      cena prepravy podľa hodnoty tovaru + príplatok podľa typu zásielky do zahraničia 

* cena doručenia môže byť ešte upravená v závislosti od rozmerov a hmotnosti objednávaného tovaru
** cena pri malých zásielkách bude dodržaná aj v prípade, že e-shop Vám vypočíta vyššiu cenu za doručenie

 
         
   Osobný odber - partnerské sklady *
 
Nitra     celý sortiment ZDARMA
Brno     celý sortiment ZDARMA

 * Za tovar doručený na naše partnerské sklady je možné platiť len dopredu na základe faktúry. Nie je možná platba v hotovosti u partnera! Pokiaľ tovar nebol ešte uhradený, partnerský sklad má právo Vám daný tovar nevydať.

 

Platobné podmienky

 

Objednávanie tovaru

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (notifikačný e-mail). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.

 

Tovar

Tovar ponúkaný v e-shope je možné rozdeliť na dve skupiny:

Tovar skladom - zrušenie objenávky na tovar skladom je možné urobiť do 12 hodín od uskutočnenia objednávky. Na tovar skladom nemusí byť požadovaná úhrada zálohy, tovar môže zákazník uhradiť v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo dopredu prevodom na účet predávajúceho.

Tovar objednávaný do výroby - pri zrušení objednávky na tovar, ktorý bol zadaný do výroby a na ktorý zákazník uhradil zálohu, si e-shop môže účtovať pokutu až do výšky 100% uhradenej zálohy. Na tento tovar sa štandardne účtuje záloha vo výške 50% z hodnoty objednávky.

 

Spôsoby platby za tovar

PLATBA ZÁLOHY
Na tovar objednávaný do výroby je potrebná úhrada zálohy vo výške 50% z hodnoty objednávky. Na základe Vami uskutočnenej objednávky v e-shope Vám bude vystavená a doručená zálohová faktúra. Tovar je zadaný do výroby až po pripísaní sumy zálohovej faktúry na náš účet.
 
PLATBA NA ZÁKLADE FAKTÚRY - PREVOD NA ÚČET
Cenu za objednaný tovar skladom, na ktorú Vám bola vystavená riadna FAKTÚRA môžete uhradiť pred dodaním, alebo prevzatím osobne vopred bankovým prevodom zo svojho bankového účtu, alebo priamym vkladom na náš bankový účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na naše č.ú. IBAN: SK..... - Slovenská republika, pre Českú republiku IBAN: CZ....., Variabilný Symbol: číslo faktúry.
 
Keď ide o zaúčtovanie prijatej zálohy za objednaný tovar + po jej pripísaní na náš účet Vám vystavíme FA - zaúčtovanie prijatej zálohy.
Ak nedôjde k platbe do 3 pracovných dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 
PLATBA PRI DOBIERKE HOTOVOSŤOU
K Objednanému tovaru cez náš e-shop Vám bude priložená FAKTÚRA a pri prevzatí prepravnou spoločnosťou tento tovar uhradíte v hotovosti.
 

Vami poskytnuté údaje vo faktúre nebudú poskytované tretím osobám. Presná definícia osobných údajov je uvedená podľa jednotlivých paragrafov nachádzajúcich sa v zbierke zákonov č. 122/2013 z 30.4.2013 o ochrane osobných údajov.